Thông báo

Vào chùa đồng nai - Chùa Minh Hiệp thanh sạch lại lòng mình, lắng nghe trong khói hương bảng lảng, trong tiếng chuông mõ khoan nhặt một tiếng nói từ cao vợi, từ thẳm sâu, từ bên trong khuyên mình hướng thiện, hướng về nhân quần, bớt đi những tham sân si, sống đời giản dị, an lành.

KÍNH MỜI THAM DỰ KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 82

Khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 82 này BTC cũng sẽ cung thỉnh TT. Thích Đạt Ma Khế Định – UV Ban Tăng Sự, Phó Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Thành Viên Viện Nghiên Cứu ứng dụng Thiền Học, Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Thiện thuyết giảng.

Kính Mời Tham Dự Khóa Tu Ngày An Lạc Lần Thứ 80

Khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 80 này BTC sẽ cung thỉnh TT. Thích Quảng Thiện – UV Ban Giáo Dục Phật Giáo TƯ; Giảng Sư Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Giáo Thọ Sư các trường TCPH, Sơ cấp Phật học, Trụ trì Chùa Tịnh Quang – Quận 12, TP. Hồ Chí Minh quang lâm thuyết giảng.

THÂN MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN – BÁO HIẾU

Tháng 7 về, mùa Vu-lan báo hiếu năm nay lại đến trong xào xạc tiếng gió sang mùa. Mùa thu đến sẽ đem lá đi xa, đem cả nỗi buồn rãi trên những xác lá vàng khô, để chạnh lòng ta khi nhìn thấy, hôm nay tóc Mẹ, tóc Cha lại có thêm nhiều sợi bạc, mắt hai đấng sinh thành quầng sâu hơn dưới những dấu chân chim.