Phật Pháp Ứng Dụng

Phật pháp ứng dụng là những điều phật dạy nhằm ứng dụng vào cuộc sống được các thầy ở Chùa Minh Hiệp tại Tỉnh đồng nai muốn gửi gấm tới các vị phật tử gần xa .

KHÁNH TUẾ XUÂN MẬU TUẤT

Sáng ngày 03 tết Mâu Tuất, theo thông lệ đại chúng xuất gia Chùa Minh Hiệp về nơi chốn tổ đảnh lễ chư tiền bối tổ sư và đảnh lễ khánh tuế chúc thọ tôn sư và đến các tự viện đảnh lễ khánh tuế chúc thọ chư tôn đức giáo phẩm ân sư

BÍ MẬT CỦA CÁI TÔI

Câu truyện phật pháp ứng dụng hay danh cho gia đình, chùa đồng nai trân trọng giới thiệu thông qua bài viết