Khóa Tu Một Ngày An Lạc

Chùa Minh hiệp ở đồng nai là ngôi chùa đã qua nhiều năm gắn liên với người dân nơi đây, Chùa luôn tạo điều kiện để mở tri thức tới mội người nên mở khóa tu một ngày an lạc để hỗ trợ chúng sinh tiếp nhận nhân sinh quan trong cuộc sống.

TỔNG KẾT TU HỌC TẤT NIÊN NĂM CANH TÝ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có ĐĐ. Thích An Quang – ĐĐ. Thích An Quang - Trụ Trì chùa Minh Hiệp, trưởng BTC khóa tu Một Ngày An Lạc; Đại Đức Thích Quảng Thành – Giám viện Chùa Minh Hiệp, Phó BTC khóa tu.

KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 84

Sau giờ điểm tâm sáng là buổi sinh hoạt đầu khóa, ĐĐ. Thích An Quang – trụ trì Chùa Minh Hiệp, trưởng BTC khóa tu đã nhắc nhở quý hành giả thực hiện nghiêm túc những quy định chung của khoá tu, để được nhiều thành quả sau một ngày tu học. Sau đó là nghi thức khai khóa cả đạo tràng trang nghiêm bắt đầu ngày tu học.

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 82

CMH - Sáng ngày 22.11.2020 (nhằm ngày 08 tháng 10 năm Canh Tý) Chùa Minh Hiệp tổ chức Khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 82 với sự tham gia của hơn 200 Phật tử.

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 80

CMH - Sáng ngày 11.10.2020 (nhằm ngày 25 tháng 08 năm Canh Tý) Chùa Minh Hiệp tổ chức Khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 80 với sự tham gia của hơn 150 Phật tử.

KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 74 04

CMH - Sáng ngày 08.03.2020 (nhằm ngày 15.02 năm Canh Tý), gần 200 hành giả Phật tử đại phương về Chùa Minh Hiệp để tham gia khóa tu Một Ngày An Lạc (MNAL) lần thứ 74.