KÍNH MỜI THAM DỰ KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 84 – TỔNG KẾT TẤT NIÊN NĂM 2020

 

Ban Tổ Chức khóa tu Ngày An Lạc xin trân trọng kính mời quý hành giả về Chùa Minh Hiệp để tham dự khóa tu học lần thứ 84, khóa tu tổng kết tất niên năm 2020.

Khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 84 này BTC sẽ cung thỉnh TT. Thích Nhật Từ – UV HĐTS GHPGVN, Phó Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN, Phó Viện Trưởng Thường trực HVPGVN tại TP. Hồ Chí Minh, Trú trì Thiền Chùa Giác Ngộ quang lâm thuyết giảng. Khóa tu lần thứ 84 này BTC khóa tu học Chùa Minh Hiệp sẽ tổ chức tổng kết tất niên năm 2020, nhằm đánh giá kết quả tu học của toàn thể Đạo tràng. BTC Trân trọng kính mời Phật tử hành giả đồng về tham dự khóa tu học Ngày An Lạc và thính pháp! Thời gian: Ngày tu học: Chủ Nhật ngày 17 – 01 – 2020 (nhằm ngày 05– 12 – Canh Tý), từ 06h00’ - 17h00’ - 08h30’ sáng: TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng - 14h00’ chiều: Lễ Tổng Kết Tất Niên năm 2020 (Có chương trình riêng) Tại Chùa Minh Hiệp – 388 ấp Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai BTC