Phước & Lộc - TT. Thích Đạt Ma Khế Định

Thượng Tọa. Thích Đạt Ma Khế Định thuyết giảng thời pháp chủ đề "Phước & Lộc” tại Chùa Minh Hiệp - Xuân Lộc - Đồng Nai nhân khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 82. Ngày 22/11/2020 nhằm ngày mùng 8/10 năm Canh Tý