Lễ Hằng Thuận Công Nghĩa & Thanh Thanh tại Chùa Minh Hiệp

Sáng ngày 27/09/2020 ( 11/8/Canh Tý ), Chùa Minh Hiệp đã trang nghiêm tổ chức lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ, tân lang: Nguyễn Công Nghĩa - Pháp danh: Như Trung và tân nương: Phan Thị Thanh Thanh - Pháp danh: Chúc Cẩm.