Phật Trong Tâm Ta - NS. Thích Nữ Hương Nhũ

Bài pháp thoại chủ đề 'Phật Đang Trong Ta" do Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng tại Chùa Minh Hiệp, trong Khóa Tu Dành Cho Người Khiếm Thị lần 5 . Chủ nhật, ngày 20/10/2019 (nhằm ngày 22/09/Kỷ Hợi)