Vu Lan - Những Giọt Nước Mắt Muộn Màng - ĐĐ. Thích An Quang

Đại đức Thích An Quang thuyết giảng chủ đề “Vu Lan - Những Giọt Nước Mắt Muộn Màng" tại Chùa Minh Hiệp - Suối Cát - Xuân Lộc - Đồng Nai. Ngày 25/8/2019 (nhằm ngày 25 tháng 7 năm Kỷ Hợi)