Cá nhân và xã hội

Bản kinh bàn tới mối liên hệ giữa chúng ta với những người chung quanh , giữa cá nhân với xã hội . Bản kinh kết luận một cách cô đọng về thái độ của Đức Phật đối với những vấn đề về đạo đức xã hội và cá nhân , về thói vị kỹ và lòng vị tha . Ý chính của bản kinh chứa đựng trong hai câu ngắn gọn : Đang khi tự phòng hộ , hành già phòng hộ người khác . Đang khi phòng hộ người khác , hành giả tự phòng hộ . Hai câu này bổ túc cho nhau và không thể được trích dẫn riêng lẻ . Ngày nay khi hoạt động xã hội được nhấn mạnh thái quá , con người có thể bị xúi giục để hỗ trợ cho những yq tưởng của họ bằng cách chỉ trích dẫn câu sau . Nhưng bất kỳ trường hợp trích dẫn một phía nào như thế cũng đều làm sai lạc lời dạy của Đức Phật . Cần nhớ rằng trong câu chuyện dẫn chứng ở trên , Đức Phật hiển nhiên đã chấp nhận phát biểu của người học việc , rằng trước hết chúng ta phải cẩn thận quan sát các bước đi của chính mình nếu người ấy muốn bảo vệ người khác trước những họa hại . Kẻ đã tự mình lún trong bùn thì chẳng thể nào giúp người khác thoát khỏi chỗ lầy . Trong ý nghĩ ấy , việc tự phòng hộ hình thành một nền tảng không thể thiếu cho việc phòng hộ và giúp đở kẻ khác . Tự phòng hộ không phải là sự phòng hộ ích kỷ . Nó chính là sự tự kiểm soát , tự phát triển về đạo đức và tâm linh .

chùa đồng nai giúp đời hạnh phúc

Có vài sự thật lớn lao , sâu sắc  và đầy đủ đến mức có vẽ như những sự thật ấy có tầm quan trọng mở rộng mãi , vẫn phát triển cùng với tầm hiểu biết và mức độ thực tập của từng cá nhân . Những sự thật ấy được áp dụng trên những mức độ hiểu biết khác nhau và có giá trị giữa những bối cảnh khác nhau trong đời sống của chúng ta . Sau khi đạt tới mức độ thứ nhất hoặc thứ hai , hành già sẽ ngạc nhiên thấy những viễn tượng mới cứ lần lần tự mở rộng ra cho sự hiểu biết của chúng ta . Được soi sáng bởi cùng sự thật ấy , điều đó cũng áp dụng cho chân lý kép của bản kinh văn đang được chúng ta xem xét về một vài chi tiết .

chùa đồng nai giúp đời ấm áp

“ Đang khi tự phòng hộ , hành giả phòng hộ người khác ”- Chân lý trong phát biểu này bắt đầu ở một mức độ thực tiễn và hết sức đơn giản . Mức độ cụ thể đầu tiên của sự thật này có tính cách hiển nhiên đến mức chúng ta chỉ cần nói thêm vài lời . Rõ ràng việc bảo vệ cho sức khỏe của chính mình sẽ góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe cho người khác trong môi trường sống của ta , đặc biệt là khi có bệnh truyền nhiễm . Thận trọng trong mọi hành vi cử chỉ của chúng ta sẽ bảo vệ cho người khác tránh được những họa hại mà sự bất cẩn hay phóng túng của ta có thể mang lại . Lái xe cẩn thận , không uống rượu , biết tự kiềm chế trong những hoàn cảnh có thể gây nên bạo lực …bằng cách đó và nhiều trường hợp khác chúng ta sẽ bảo vệ cho người khác khi bảo vệ chính mình .

Cá nhân và xã hội

 

Ngôi chùa đồng nai là trung tâm tu học phát triển tâm linh, nuôi dưỡng đạo đức giải thoát, là nơi cho mọi người hướng đến đời sống cao thượng.Chùa Minh Hiệp - chùa đồng nai  mong mỏi trở thành trung tâm tu học đem đến nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và nhiều sự giải thoát cho mọi người.

Hoan hỉ, chào đón quý vị phật tử gần xa đến viếng thăm chùa .

VP: Chùa Minh Hiệp Số 388 Đường Tỉnh Lộ 765 Ấp Bình Minh - Xã Suối Cát

Huyện Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai - Chùa đồng nai ĐT: 091 977 4333 - 0903 133 286

Bài vở đóng góp, xin gửi về Ban biên tập qua địa chỉ email: [email protected]