Từ Thiện Xã Hội

Tổ chức làm từ thiện ở Đồng Nai tại Chùa Minh Hiệp là một hoạt động thân thuộc của các thầy và các quý phật tử nơi đây. Để góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn có được những niềm vui nhỏ trong cuộc sống