Thuyết Pháp Phật Giáo

Chùa Minh Hiệp ở Đồng Nai liên tục tổ chức các buổi thuyết pháp phật giáo, nghe giảng phật pháp hay nhất cho mọi người trên khắp miền đất nước

Hạnh vô úy của Bồ Tát Quán Thế Âm - ĐĐ. Thích Đồng Thành

Sáng ngày 16/10/2016 (nhằm ngày 16/09 năm Bính Thân) Nhân khóa tu MNAL lần thứ 32, quý hành giả tu học kỷ niệm vía Bồ Tát Quán Thế Âm, nên đại đức Thích Đồng Thành - Tiến sĩ Phật Học đã chia sẻ bài pháp thoại với chủ đề: “Hạnh vô úy của Bồ Tát Quán Thế Âm” tại Chùa Minh Hiệp - Đồng Nai