Thuyết Pháp Phật Giáo

Chùa Minh Hiệp ở Đồng Nai liên tục tổ chức các buổi thuyết pháp phật giáo, nghe giảng phật pháp hay nhất cho mọi người trên khắp miền đất nước

Buổi Lễ Đúc Đại Hồng Chung - Chùa Minh Hiệp.

Đại Đức Thích An Quang trụ trì Chùa Minh Hiệp cùng Chư Tăng đã đến Cố Đô Huế nơi nổi tiếng với làng nghề Đúc Đồng. Từ lâu Thầy & Tăng chúng đã phát nguyện Đúc Đại Hồng Chung để sớm hôm có tiếng chuông ngân nga trầm bổng nơi chốn Thiền Môn ..

thuyết pháp phật giáo Ý Nghĩa Cầu Nguyện

Thượng Tọa Thích Tắc Huê thuyết giảng chủ đề ” Ý Nghĩa Cầu Nguyện ” tại Chùa Minh Hiệp - Suối Cát -Chùa Đồng Nai . Trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 46 . Ngày 03/12/2017 nhằm ngày 16/10/ Đinh Dậu