Phật Pháp Ứng Dụng

Phật pháp ứng dụng là những điều phật dạy nhằm ứng dụng vào cuộc sống được các thầy ở Chùa Minh Hiệp tại Tỉnh đồng nai muốn gửi gấm tới các vị phật tử gần xa .

Định mệnh nằm trong bàn tay

Chùa Minh hiệp ở Đồng nai giới thiệu phật pháp ứng dụng trong câu truyện ” Định mệnh nằm trong bàn tay ” nói lên một chân lý sống hay mà mội người nên biết đến.

Đích tới có một đường đi không cùng

Chùa Minh hiệp ở Đồng nai giới thiệu phật pháp ứng dụng trong câu truyện ” Đích tới có một đường đi không cùng ” nói lên một chân lý sống hay mà mội người nên biết đến.

Con sóng của nhận thức

Chùa Minh hiệp ở Đồng nai giới thiệu phật pháp ứng dụng trong câu truyện ” Con sóng của nhận thức ” nói lên một chân lý sống hay mà mội người nên biết đến.

Con quỷ bên trong

Chùa Minh hiệp ở Đồng nai giới thiệu phật pháp ứng dụng trong câu truyện ” Con quỷ bên trong ” nói lên một chân lý sống hay mà mội người nên biết đến.

Chân lý không dựa vào chữ nghĩa

Chùa Minh hiệp ở Đồng nai giới thiệu phật pháp ứng dụng trong câu truyện ”Chân lý không dựa vào chữ nghĩa” nói lên một chân lý sống hay mà mội người nên biết đến.

Càng vội càng chậm

Chùa Minh hiệp ở Đồng nai giới thiệu phật pháp ứng dụng trong câu truyện ” Càng vội càng chậm ” nói lên một chân lý sống hay mà mội người nên biết đến.

Thiền trong chén trà

Chùa Minh hiệp ở Đồng nai truyền tải phật pháp ứng dụng trong câu truyện ” Càng vội càng chậm ” nói lên triết lý sống mà phật tử nên biết đến.

Truyện Phật Giáo Kết Hôn Và Ly Hôn

Chùa Minh hiệp ở Đồng nai truyền tải phật pháp ứng dụng trong ” Truyện Phật Giáo Kết Hôn Và Ly Hôn ” nói lên triết lý sống mà phật tử nên biết đến.