Phật Pháp Ứng Dụng

Phật pháp ứng dụng là những điều phật dạy nhằm ứng dụng vào cuộc sống được các thầy ở Chùa Minh Hiệp tại Tỉnh đồng nai muốn gửi gấm tới các vị phật tử gần xa .

CUỘC SỐNG THẬT SỰ ĐƠN GIẢN

Sự an vui trong cuộc sống được chùa đồng nai trân trọng giới thiệu với những câu truyện phật pháp ứng dụng “CUỘC SỐNG THẬT SỰ ĐƠN GIẢN”

CON HÃY HỌC CÁCH SỐNG

Câu truyện phật pháp ứng dụng hay danh cho cuộc sống xã hội ngày nay chùa đồng nai trân trọng giới thiệu thông qua bài viết “CON HÃY HỌC CÁCH SỐNG”

CHÚNG TA NÊN NHỚ

Câu truyện phật pháp ứng dụng hay danh cho cuộc sống gia đình, chùa đồng nai trân trọng giới thiệu thông qua bài viết “CHÚNG TA NÊN NHỚ”

MONG MANH VÀ NGẮN NGỦI

Câu truyện phật pháp ứng dụng hay, chùa tỉnh Đồng Nai muốn gửi gấm một thông điệp tốt tới quý vị thân hữu qua câu truyện MONG MANH VÀ NGẮN NGỦI

DUYÊN NGHIỆP

Chùa Minh hiệp ở Đồng nai truyền tải phật pháp ứng dụng trong câu truyện Duyên Nghiệp