Phật Pháp Ứng Dụng

Phật pháp ứng dụng là những điều phật dạy nhằm ứng dụng vào cuộc sống được các thầy ở Chùa Minh Hiệp tại Tỉnh đồng nai muốn gửi gấm tới các vị phật tử gần xa .

MONG MANH VÀ NGẮN NGỦI

Câu truyện phật pháp ứng dụng hay, chùa tỉnh Đồng Nai muốn gửi gấm một thông điệp tốt tới quý vị thân hữu qua câu truyện MONG MANH VÀ NGẮN NGỦI

DUYÊN NGHIỆP

Chùa Minh hiệp ở Đồng nai truyền tải phật pháp ứng dụng trong câu truyện Duyên Nghiệp