Khóa Tu Một Ngày An Lạc

Chùa Minh hiệp ở đồng nai là ngôi chùa đã qua nhiều năm gắn liên với người dân nơi đây, Chùa luôn tạo điều kiện để mở tri thức tới mội người nên mở khóa tu một ngày an lạc để hỗ trợ chúng sinh tiếp nhận nhân sinh quan trong cuộc sống.

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 82

CMH - Sáng ngày 22.11.2020 (nhằm ngày 08 tháng 10 năm Canh Tý) Chùa Minh Hiệp tổ chức Khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 82 với sự tham gia của hơn 200 Phật tử.

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 80

CMH - Sáng ngày 11.10.2020 (nhằm ngày 25 tháng 08 năm Canh Tý) Chùa Minh Hiệp tổ chức Khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 80 với sự tham gia của hơn 150 Phật tử.

KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 74 04

CMH - Sáng ngày 08.03.2020 (nhằm ngày 15.02 năm Canh Tý), gần 200 hành giả Phật tử đại phương về Chùa Minh Hiệp để tham gia khóa tu Một Ngày An Lạc (MNAL) lần thứ 74.

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 73

CMH - Sáng ngày 16.02.2020 (nhằm ngày 23.01 năm Canh Tý), Trong dư âm Tết Cổ Truyền còn đọng lại, 250 Phật Tử tại địa phương đã về chùa Minh Hiệp tham dự khóa tu đầu năm Canh Tý.

LỊCH KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC NĂM 2020

Chúng tôi rất mừng là Khóa tu một ngày an lạc đã tạo ra một sinh khí tu học mới, từng bước đưa Phật tử vào trong khuôn khổ nề nếp của sự tu tập, khi đi đến đâu cũng thể hiện được sự trang nghiêm thanh tịnh, vì khi quý vị đến đây đã được đào luyện tu học rất kỹ lưỡng.