Học Phật Pháp

Chùa Minh Hiệp Đồng Nai trân trọng giới thiệu học phật pháp qua kinh phật giáo hữu ích cho con người và những phật tử gần xa có thêm kiến thức phật pháp

GIÁO PHÁP QUA CON SỐ MƯỜI

Tạo phước ân tỏa sáng chùa đồng nai giúp các phật khai tuệ học phật pháp thông qua GIÁO PHÁP QUA CON SỐ MƯỜI

GIÁO PHÁP QUA CON SỐ BỐN

học thêm về cuộc sống nhân sinh từ chuyên mục học phật pháp của chùa đồng nai thông qua bài viếtGIÁO PHÁP QUA CON SỐ BỐN

ĐẠI DƯƠNG SINH TỬ

Chùa ở Đồng Nai truyền tải bài học kinh phật giáo hay qua chuỗi bài viết kinh phật giáo ĐẠI DƯƠNG SINH TỬ

CÕI PHẬT DƯỢC SƯ

Mang đậm chất dân tộc và cố truyền từ việc học phật pháp được chùa đồng nai phồ biến thông qua bái viết CÕI PHẬT DƯỢC SƯ

CHƯ PHẬT TÁN DƯƠNG

kinh nghiệm sống và tu đạo từ việc học phật pháp của chùa đồng nai truyền đạt từ bài viết CHƯ PHẬT TÁN DƯƠNG

CHÁNH PHÁP LÀ CHIẾC BÈ

Chùa ở đồng nai trân trọng giới thiệu học phật pháp qua bài viết kinh phật CHÁNH PHÁP LÀ CHIẾC BÈ

CHÂN LÝ LÀ CHÂN LÝ

Chùa ở Đồng Nai trân trọng giới thiệu chuyên mục học kinh phật pháp thông qua bài viết CHÂN LÝ LÀ CHÂN LÝ

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC

Câu truyện phật pháp ứng dụng hay, chùa Minh Hiệp tỉnh Đồng Nai muốn gửi gấm một thông điệp tốt tới quý vị thân hữu qua câu truyện BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC

BẢY THIỆN PHÁP

Chùa Đồng Nai truyền tải bài học kinh phật giáo hay qua chuỗi bài viết kinh phật giáo BẢY THIỆN PHÁP

BĂM BA ỨNG THÂN

Chùa đồng nai trân trọng giới thiệu học phật pháp qua bài viết kinh phật

ÁI DỤC VUI ÍT, KHỔ NHIỀU

Đời sống con người cần biết thêm về học phật pháp chùa đồng nai hỗ trợ mội người học phật pháp qua bài viết ÁI DỤC VUI ÍT, KHỔ NHIỀU

Tuệ Trí Thay Đổi Tâm Thức Chúng Ta

Tạo phước ân tỏa sáng cho đời cho đạo phật phát triển cũng như cho nhân sinh hướng đạo chùa ở đồng nai giúp các phật khai tuệ học phật pháp thông qua Tuệ Trí Thay Đổi Tâm Thức Chúng Ta

Thông Hiểu Tánh Không Là Chìa Khóa

chùa ở đồng nai giúp nhận ra tình yêu cửa phật với con người và nhận ra trái tim nhân loại thông qua bài học phật giáo Thông Hiểu Tánh Không Là Chìa Khóa

Thấu Hiểu Duyên Sanh

Những mục tiêu thiết thực những giáo lý hay cho bạn một niềm tin vững trãi chùa ở đồng nai muốn truyền tải cho các bạn thông qua bài học phật pháp hay Thấu Hiểu Duyên Sanh

Sự Thay Đổi Tâm Thức Chúng Ta

Cải thiện hành trang vốn sống và nguồn tri thức trẻ chùa ở đồng nai muốn truyền tải cho các bạn thông qua bài học phật pháp hay Sự Thay Đổi Tâm Thức Chúng Ta

Những Điều Kiện Để Học Hỏi

Chùa ở đồng naigiúp tôi và bạn nhận ra sự yêu thương cách suy ngẫm cuộc đời mình khi được học phật pháp qua bài viết nay Những Điều Kiện Để Học Hỏi

Khổ Đau Đến Từ Chốn Nào

Chùa ở đồng nai giúp tôi và bạn nhận ra sự yêu thương cuộc sống khi chiêm nghiệm học phật pháp qua bài viết Khổ Đau Đến Từ Chốn Nào

Hướng Dẫn Học Nhân Như Thế Nào

chùa ở đồng nai giúp bạn và tôi tốt với mội người xung quanh hơn khi được học phật pháp qua bài viết nay Hướng Dẫn Học Nhân Như Thế Nào

Hóa thân

Chùa ở đồng nai giúp bạn và tôi tốt với cuộc sống xung quanh hơn nhờ được học phật pháp qua bài viết hay Hóa thân

Chánh tinh tấn

Lang tỏa tình yêu thương và nhân duy sống chùa đồng nai vui mừng được truyền tải lại cách học phật pháp qua bài viết Chánh tinh tấn

Chánh niệm

những kỹ năng sống cho tới những ngôn ngữ học chùa đồng nai muốn truyền tải cho các bạn thông qua bài học phật pháp hay Chánh niệm

Chánh ngữ

tịnh độ cuộc đới bằng những bài học phật pháp hay chùa đồng nay truyền tải bài viết hay cho mội người Chánh ngữ

Chánh nghiệp phần 2

những lời khuyên chân thành những bài học cao quý chùa đồng nai trân trọn giới thiệu với quý vị gần xa bài viết học phật pháp Chánh nghiệp phần 2

Chánh nghiệp phần 1

Mang những hàm ý sâu sắc từ xa xưa đến với các thế hệ ngày nay chùa đồng nai giới thiệu với các bạn trẻ học phật pháp qua bài viết Chánh nghiệp phần 1

Chánh mạng

Quy tụ những tinh hoa phật giáo sáng tỏa ân phước từ nhửng bài học phật giáo được các thế hệ giữ gìn thông qua bài viết Chánh mạng

Chánh kiến

Tâm hồn kết nói với tấm lòng tạo ra những tinh hoa trời đất chùa đồng nai vui mường giới thiệu bài viết học phật pháp hay Chánh kiến

Chân Lý Về Khổ Đau

học thêm nhiều giáo lý nhà phật tạo ra giá trị quý cho cuộc sống chùa đồi nai trân trọng giới thiệu học phật pháp hay Chân Lý Về Khổ Đau

Bốn Pháp ấn

chùa đồng nai quy tụ và phát triển giá trị phật giáo bằng những bài học phật phát được gìn giữ qua nhiều thế hệ tăng ni thông qua bài viết Bốn Pháp ấn

Báo thân

Chùa đồng nai gắng kết tình người qua những bài học phật giao được tương truyền thông qua bài viết Báo thân

BẬC DỰ VÀO DÒNG THÁNH

Đời sống con người cần biết thêm về học phật pháp chùa đồng nai hỗ trợ mội người học phật pháp qua bài viết BẬC DỰ VÀO DÒNG THÁNH

Vô Minh

Vô Minh (Avijjà) là gì? Ðó là không có tri kiến của bậc Chánh Giác. Nói cách khác, là không thông hiểu Tứ Diệu Ðế. Ðó cũng là không thông hiểu Thập Nhị Nhân Duyên, hay pháp Tùy Thuộc Phát Sanh. Do sự không thông suốt ấy người vô minh duy trì những quan kiến sai lầm, thấy vô thường là vĩnh cửu trường tồn, xem đau khổ là thích thú, vô ngã là linh hồn trường cửu, không có Thần Linh Tạo Hóa mà cho rằng có, ô nhiễm thấy là thanh tịnh và giả cho là thật

Vị trí kinh Pháp hoa

chùa đồng nai nơi tịnh tâm học kinh phật giáo giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa đời sống từ học phật pháp với bài viết “Vị trí kinh Pháp hoa”