Chùa Minh Hiệp

Chùa minh hiệp ở tỉnh đồng nai nơi cửa phật luôn chào đón bạn và người thân đến học phật pháp, học khóa tu một ngày an lạc, cùng nhau tham gia tổ chức làm từ thiện.

Buổi Lễ Đúc Đại Hồng Chung - Chùa Minh Hiệp.

Đại Đức Thích An Quang trụ trì Chùa Minh Hiệp cùng Chư Tăng đã đến Cố Đô Huế nơi nổi tiếng với làng nghề Đúc Đồng. Từ lâu Thầy & Tăng chúng đã phát nguyện Đúc Đại Hồng Chung để sớm hôm có tiếng chuông ngân nga trầm bổng nơi chốn Thiền Môn ..

thuyết pháp phật giáo Ý Nghĩa Cầu Nguyện

Thượng Tọa Thích Tắc Huê thuyết giảng chủ đề ” Ý Nghĩa Cầu Nguyện ” tại Chùa Minh Hiệp - Suối Cát -Chùa Đồng Nai . Trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 46 . Ngày 03/12/2017 nhằm ngày 16/10/ Đinh Dậu

LỄ CẦU NGUYỆN TẠC TƯỢNG QUAN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

Sáng ngày 26/10/Đinh Dậu nhằm ngày 13/12/2017 lễ cầu nguyện và sái tịnh tạo tôn tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn của Chùa Minh Hiệp - Chùa đồng nai được diễn ra tại cơ sở Tạc Tượng Phật Phúc Minh – huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

LỄ ĐÚC ĐẠI HỒNG CHUNG CHÙA MINH HIỆP - CHÙA ĐỒNG NAI

Hôm nay ngày 24 tháng 10 năm Đinh Dậu nhằm ngày 11/12/2017 lễ chính thức rót đồng đúc Đại Hồng Chung Chùa Minh Hiệp - chùa ở đồng nai được diễn ra tại CS Đúc Đồng Bùi Công Tồn – 289 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Cố Đô Huế.

THÂN MỜI THAM DỰ KHÓA TU AN LẠC LẦN THỨ 47

Như lịch đã ấn định, Khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 47 sẽ diễn ra vào ngày 31/12/2017 nhằm ngày 14/11/Đinh Dậu.Khóa tu lần thứ 47 sẽ có cuộc thi tìm hiểu giáo lý với ý nghĩa nhắc nhớ quý Phật tử tu học những gì đã được tiếp thu từ Chư Tôn Đức.

TÂM THƯ ĐÚC ĐẠI HỒNG CHUNG

Chùa Minh Hiệp hiện diện trong đời thường vẫn không ngoài tâm nguyện khua vang tiếng Chuông, xua tan niềm tục lụy cho khách hồng trần hữu duyên với Phật môn.

PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG TƯỢNG PHẬT LẦN 4

Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai xin cập nhật danh sách Phật tử phát tâm cúng dường tượng phật vừa qua. Chúng tôi vẫn luôn đón nhận sự phát tâm hùn phước của quý vị Phật Tử, quý vị hảo tâm với đạo

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 45 - LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Chủ Nhật ngày 05/11/2017 nhằm 17/09/ Đinh Dâu theo lịch tu học là khóa tu một ngày an lạc - Lần thứ 45. Nhân khóa khóa tu tháng 09 này BTC sẽ cho quý hành giả tu học đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm theo Ngũ Bách Danh. Đồng thời BTC cung thỉnh ĐĐ. Thích Thiện Tuệ quang lâm thyết giảng.

THÔNG BÁO: KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC - LẦN THỨ 41

Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 41 - Kỷ niệm Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhân khóa tu này các hành giả sẽ sám hối đảnh lễ Ngũ Bách Danh kỷ niệm Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhân khóa tu này BTC sẽ cung thỉnh ĐĐ. Thích Tuệ Nhật quang lâm Thuyết giảng.