Bài Viết

Bài Viết

CON HÃY HỌC CÁCH SỐNG

Câu truyện phật pháp ứng dụng hay danh cho cuộc sống xã hội ngày nay chùa đồng nai trân trọng giới thiệu thông qua bài viết “CON HÃY HỌC CÁCH SỐNG”

CHÚNG TA NÊN NHỚ

Câu truyện phật pháp ứng dụng hay danh cho cuộc sống gia đình, chùa đồng nai trân trọng giới thiệu thông qua bài viết “CHÚNG TA NÊN NHỚ”

Vô Minh

Vô Minh (Avijjà) là gì? Ðó là không có tri kiến của bậc Chánh Giác. Nói cách khác, là không thông hiểu Tứ Diệu Ðế. Ðó cũng là không thông hiểu Thập Nhị Nhân Duyên, hay pháp Tùy Thuộc Phát Sanh. Do sự không thông suốt ấy người vô minh duy trì những quan kiến sai lầm, thấy vô thường là vĩnh cửu trường tồn, xem đau khổ là thích thú, vô ngã là linh hồn trường cửu, không có Thần Linh Tạo Hóa mà cho rằng có, ô nhiễm thấy là thanh tịnh và giả cho là thật

Vị trí kinh Pháp hoa

chùa đồng nai nơi tịnh tâm học kinh phật giáo giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa đời sống từ học phật pháp với bài viết “Vị trí kinh Pháp hoa”

TỰ TIN CHÍNH MÌNH PHẦN 4

học phật pháp giúp phát triển kiến thức và tư duy chùa đồng nai giới thiệu với mội người bài viết “TỰ TIN CHÍNH MÌNH PHẦN 4”

TỰ TIN CHÍNH MÌNH PHẦN 3

Học phật giáo giúp phát triển nhận thức chùa đồng nai giới thiệu cho bạn bài viết “TỰ TIN CHÍNH MÌNH PHẦN 3”

TỰ TIN CHÍNH MÌNH PHẦN 2

Hiểu giáo lý cửa phật Chùa đồng nai trân trọng giới thiệu học phật giáo qua bài viết “TỰ TIN CHÍNH MÌNH PHẦN 2”

TỰ TIN CHÍNH MÌNH PHẦN 1

Phổ biến ý nghĩa cuộc sống chùa đồng nai trân trọng giới thiệu học phật pháp qua bài viết “TỰ TIN CHÍNH MÌNH PHẦN 1”

TRỌN TÂM PHẬT GIÁO

Lang tỏa tình yêu thương chùa đồng nai vui mừng được truyền lại cách học phật pháp qua “TRỌN TÂM PHẬT GIÁO”

Tích môn

chùa đồng nai cho bạn giúp đời an bình giúp nhận ra tình yêu cuộc sống trở về chính thiện bằng cách học phật với bài viết

Ðại cương Kinh Pháp Hoa phần 4

chùa đồng nai cho bạn giúp đời giúp người giúp nhận ra tình yêu cuộc sống trở về chính thiện bằng cách học phật với bài viết “Ðại cương Kinh Pháp Hoa phần 4”

Ðại cương Kinh Pháp Hoa phần 3

chùa đồng nai cho bạn giúp đời chánh tâm giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa đời sống từ học phật pháp với bài viết “Ðại cương Kinh Pháp Hoa phần 3”

Ðại cương Kinh Pháp Hoa phần 2

chùa đồng nai cho bạn giúp đời lạc thiện giúp phát triển kiến thức và tư duy giới thiệu với mội người bài viết “Ðại cương Kinh Pháp Hoa phần 2”

Ðại cương Kinh Pháp Hoa phần 1

chùa đồng nai cho bạn giúp người giúp nhận ra tình yêu cuộc sống trở về chính thiện bằng cách học phật với bài viết “Ðại cương Kinh Pháp Hoa phần 1”

Bản môn bản hóa

chùa đồng nai cho bạn chánh tâm giúp nhận ra tình yêu cuộc sống trở về chính thiện bằng cách học phật với bài viết “Bản môn bản hóa”

AI CŨNG CẦN CÓ KHỔ ĐAU PHẦN 2

chùa đồng nai cho bạn lạc thiện giúp phát triển kiến thức và tư duy chùa đồng nai giới thiệu với mội người bài viết “AI CŨNG CẦN CÓ KHỔ ĐAU PHẦN 2”

AI CŨNG CẦN CÓ KHỔ ĐAU PHẦN 1

chùa đồng nai cho bạn bình an giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa đời sống từ học phật pháp với bài viết “AI CŨNG CẦN CÓ KHỔ ĐAU PHẦN 1”

Thiền Môn Nhật Tụng

chùa đồng nai cho bạn kiên thức nhà phật tạo thêm cho mỗi chúng ta động lực sống từ bài viết Thiền Môn Nhật Tụng

Tầm Quan Trọng Của Trí Tuệ Nhận Thức

chùa đồng nai hoc tốt lời phật dạy giúp phát triển nhận thức cộng đồng và đời sống chùa đồng nai giới thiệu cho bạn bài viết Tầm Quan Trọng Của Trí Tuệ Nhận Thức