Bài Viết

Bài Viết

Truyện phật giáo Tự cứu lấy mình

những lời khuyên chân thành những bài học cao quý chùa đồng nai trân trọn giới thiệu với quý vị gần xa bài viết học phật pháp Truyện phật giáo Tự cứu lấy mình

Truyện phật giáo Vua A Xà Thế sám hối

Chùa đồng nay giúp tôi và bạn nhận ra sự yêu thương cách suy ngẫm cuộc đời mình khi được học phật pháp qua bài viết nay Truyện phật giáo Vua A Xà Thế sám hối

Truyện phật giáo Kho tàng là rắn độc

chùa đồng nai cho bạn giúp đời tươi mới Lang tỏa tình yêu thương chùa đồng nai vui mừng được truyền lại cách học phật pháp qua truyện phật giáo Kho tàng là rắn độc

KHÁNH TUẾ XUÂN MẬU TUẤT

Sáng ngày 03 tết Mâu Tuất, theo thông lệ đại chúng xuất gia Chùa Minh Hiệp về nơi chốn tổ đảnh lễ chư tiền bối tổ sư và đảnh lễ khánh tuế chúc thọ tôn sư và đến các tự viện đảnh lễ khánh tuế chúc thọ chư tôn đức giáo phẩm ân sư

BÍ MẬT CỦA CÁI TÔI

Câu truyện phật pháp ứng dụng hay danh cho gia đình, chùa đồng nai trân trọng giới thiệu thông qua bài viết

KHÔNG VƯỚNG KẸT THỜI GIAN

chùa đồng nai giúp nhận ra tình yêu cuộc sống trở về chính thiện bằng cách học phật với bài viết KHÔNG VƯỚNG KẸT THỜI GIAN

HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT

chùa đồng nai giới thiệu những bài viết hay về học phật giáo cho các cô bác muốn tìm hiểu qua bài viết HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT

Truyện Phật giáo Quỷ Mẹ

chùa đồng nai giúp nhận ra tình yêu cửa phật với con người và nhận ra trái tim nhân loại thông qua bài học phật giáo Truyện Phật giáo Quỷ Mẹ

Truyện phận giáo Vua Lưu Ly

Chùa đồng nay giúp tôi và bạn nhận ra sự yêu thương cách suy ngẫm cuộc đời mình khi được học phật pháp qua bài viết nay Truyện phận giáo Vua Lưu Ly

HÓA GIẢI OAN TRÁI

chùa đồng nai nơi tịnh tâm học kinh phật giáo giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa đời sống từ học phật pháp với bài viết HÓA GIẢI OAN TRÁI

HÃY NGỘ TỰ TÂM

chùa đồng nai giúp nhận ra tình yêu cuộc sống trở về chính thiện bằng cách học phật với bài viết HÃY NGỘ TỰ TÂM

Truyện phật giáo Có làm có chịu

chùa đồng nai nơi tịnh tâm học kinh phật giáo giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa đời sống từ học phật pháp với bài viết Truyện phật giáo Có làm có chịu

Truyện phật giáo Bà lão bộc

Chùa đồng nay giúp tôi và bạn nhận ra sự yêu thương cuộc sống khi chiêm nghiệm học phật pháp qua bài viết Truyện phật giáo Bà lão bộc