Thuyết Pháp Phật Giáo Lế An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm

Hôm nay, ngày 26/06/2016 nhằm ngày 22/05/ Bính Thân, hơn 300 hành giả trở về Chùa Minh Hiệp để tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc (MNAL) lần thứ 27 và lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm.