Thuyết Pháp Phật Giáo Đại Lễ Vu Lan 2015 - Chùa Minh Hiệp

Cứ mỗi độ tháng 7 về, hàng trăm nghìn người trên khắp cả nước đều tham gia lễ Vu Lan báo hiếu, tỏ lòng thành kính trang nghiêm để tưởng Ông Bà Cha Mẹ, sáng ngày 7/09/2015 đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan 2015 tại Chùa Minh Hiệp