Thuyết Pháp Phật Giáo - Vu Lan Chùa Minh Hiệp 2014

Chương trình Đại lễ Vu Lan dđược tổ chức tại một ngôi chùa nghèo Minh Hiệp xã Suối Cát Huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai, vào ngày 22/07AL