Thuyết Pháp Phật Giáo Niệm Phật Để Thay Đổi Cuộc Đời - ĐĐ Thích Trí Nhẫn

Bài pháp thoại Niệm Phật Để Thay Đổi Cuộc Đời do ĐĐ Thích Trí Nhẫn, thuyết giảng tại chùa Minh Hiệp vào ngày 04/01/2015