KÍNH MỜI THAM DỰ KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 72

Ban Tổ Chức khóa tu Ngày An Lạc xin trân trọng kính mời quý hành giả về Chùa Minh Hiệp để tham dự khóa tu học lần thứ 72.

Khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 71 này BTC sẽ cung thỉnh TT. Thích Tuệ Chân – Trú trì Thiền Viện Chơn Tâm, Hoa Kỳ quang lâm thuyết giảng. Khóa tu lần thứ 72 này BTC khóa tu học Chùa Minh Hiệp sẽ tổ chức kỳ thi vấn đáp giáo lý năm 2019 bằng phương pháp hái hoa dân chủ, nhằm đánh giá kết quả tu học của toàn thể Đạo tràng.

BTC Trân trọng kính mời Phật tử hành giả đồng về tham dự khóa tu học Ngày An Lạc và thính pháp!

Thời gian:

Ngày tu học: Chủ Nhật ngày 29 – 12 – 2019 (nhằm ngày 04 – 12 – Kỷ Hợi), từ 06h00’ - 17h00’

  • 08h30’ sáng: Thích Tuệ Chân Thuyết giảng
  • 09h00’ sáng: Quy Tam Bảo (Lầu 1)
  • 13h30’ chiều: ĐĐ. Thích An Quang Vấn đáp Giáo lý
  • 15h00’ chiều: Lễ Tổng Kết Tất Niên năm 2019 (Có chương trình riêng)

Tại Chùa Minh Hiệp – 388 ấp Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

BBT