Ngôi Chùa - Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Và Vai Trò - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019

Pháp thoại Ngôi Chùa - Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Và Vai Trò do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Minh Hiệp (Xuân Lộc - Đồng Nai) ngày 28-07-2019