Đại Lễ Phật Đản Vesak 2019 - Ban Trị Sự GHPGVN Huyện Xuân Lộc