Muốn Tu Chứng Đắc - Đại đức. Thích Trí Huệ

Sáng ngày 17.03.2019 (nhằm ngày 12.02 năm Kỷ Hợi), hơn 200 hành giả đã vân tập về Chùa Minh Hiệp để tham gia khóa tu Một Ngày An Lạc lần 62.Đại đức. Thích Trí Huệ - UV Ban Hoằng Pháp TW, Trụ trì Chùa Pháp Tạng – Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh quang lâm thuyết giảng.. Đến với khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 62 tại Chùa Minh Hiệp, Thầy chia sẻ bài pháp thoại với chủ đề: “Muốn tu chứng đắc”.