Thuyết Pháp Phật Giáo Đừng Sống Chỉ Biết Có Mình - Sư cô Thích Nữ. Hương Nhũ

Sư cô Thích Nữ. Hương Nhũ thuyết giảng chủ đề “Đừng Sống Chỉ Biết Có Mình“ tại Chùa Minh Hiệp - Suối Cát - Đồng Nai . Ngày 15/1/2019 (nhằm ngày 10/12 Mậu Tuất)