THÂN MỜI THAM DỰ LỄ VU LAN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Mỗi độ thu sang lá rụng vàng
Ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan
Bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ
Thổn thức tàn canh ngấn lệ tràn
Kính thưa quý Phật tử, quý vị khách quý!
Mỗi độ Vu Lan về, tiếng chuông ngân vang giữa trời thu se lạnh, rót vào lòng người nỗi thiết tha về ân nghĩa sanh thành của Cha Mẹ. Mùa Vu Lan về là dịp để nhắc – nhớ đến truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân của người con Phật nói riêng người dân Đất Việt nói chung. Thể theo tinh thần hiếu đạo, nhằm báo đáp ân đức sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ hiện tiền cũng để tưởng nhớ ân đức cao cả của Cha Mẹ đã quá vãng cùng Cửu Huyền Thất Tổ.
Chùa Minh Hiệp chúng tôi thành kính tổ chức Đại Lễ Vu Lan – Báo Hiếu, PL. 2562 - DL. 2018 và Khóa Tu Một Ngày An Lạc – Lần Thứ 55.
Thay mặt Bổn Tự, chúng tôi thành tâm kính mời: Các Phật Tử
Hoan hỷ về tại Chùa Minh Hiệp 07h00’ sáng ngày 30/07/Mậu Tuất (nhằm Chủ Nhật, ngày 09/09/2018) để tham dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu và Tu Học Một Ngày An Lạc.
Sự hiện diện của quý vị là góp phần trang nghiêm long trọng cho buổi lễ của Bổn Tự và làm tròn bổn phận hiếu đạo của người con Phật.
Tâm thành kính mời toàn thể quý vị!