Thuyết pháp phật giáo Ý Nghĩa Của Bảy Bước Chân - ĐĐ .Thích Đức Nguyên

Đại đức .Thích Đức Nguyên thuyết giảng chủ đề " Ý Nghĩa Của Bảy Bước Chân" tại chùa Minh Hiệp - Đồng Nai trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 52. Ngày  ngày 20/05/2018 nhằm ngày 06/4/ Mậu Tuất