PHẬT ĐẢN VỀ

PHẬT ĐẢN VỀ…!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hân hoan mừng đón Phật đản sanh

Bốn bể năm châu toả hương lành

Thôn trên xóm dưới vui mở hội

Núi rừng chim hót giữa trời xanh

Nhân kỷ niệm lần thứ 2642, ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng là Khóa Tu Một Ngày An Lạc – Lần thứ 52. Chùa Minh Hiệp long trọng tổ chức Lễ Tắm Phật, Đại Lễ Phật Đản – PL. 2562 và Khóa Tu Một Ngày An Lạc – Lần thứ 52 cầu nguyện Thế giới hòa bình – Nhân dân an lạc.

Chùa Minh Hiệp Trân Trọng Kính Mời:

Quý  Phật Tử, Quý hành giả tham dự khóa tu

Tâm thành kính mời quý vị Phật tử hoan hỷ về Chùa Minh Hiệp vào lúc 06h00’ ngày 06 tháng 04 năm Mậu Tuất (Nhằm Chủ Nhật ngày 20/05/2018) để tham dự buổi lễ và tu học một ngày an lạc.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 52

Ngày 06 Tháng 04 Năm Mậu Tuất

06h00’: Phật tử tề tựu

06h30’: Điểm tâm sáng

07h30’: Khai khóa tu học Lần thứ 52

07h45’: Tụng kinh Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

09h00’: Lễ Tắm Phật

09h30’: Cúng Ngọ

10h00’: Cúng tiến Chư Hương Linh

10h30’: Thọ Trai

12h00’: Chỉ Tịnh

13h00’: Thức Chúng Tu học buổi chiều

14h00’: Pháp Thoại – HT. Thích Minh Thành chủ giảng

15h30’: Niệm Phật

16h00’: Kết khóa – Sinh hoạt

16h30’: Phát quà

17h00’: Thí thực Cô Hồn

Hoàn Mãn