thuyết pháp phật giáo Nghe - Đại đức Thích Thiện Xuân

Sáng qua ngày 01.04.2018 (Nhằm ngày 16.02.Mậu Tuất),tại Chùa Minh Hiệp đã tổ chức khóa tu Một Ngày An Lạc. Vào lúc 14h00’ toàn thể hội chúng cung nghinh ĐĐ. Thích Thiện Xuân quang lâm giảng đường thuyết giảng. Nhân khóa tu 50 Thầy chia sẻ đề tài: “NGHE”