KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 50 NĂM 2018 - LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Vào Chủ Nhật ngày 01/04/2018 nhằm 16/02/Mậu Tuất theo lịch tu học là Khóa Tu Một Ngày An Lạc - Lần thứ 50. Nhân khóa khóa tu tháng 02 này BTC sẽ cho quý hành giả tu học Kỷ niệm lễ Bồ Tát Quán Thế Âm Đản Sanh. Nhân dịp này quý hành giả tu học sẽ tham dự đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm theo Ngũ Bách Danh. Đồng thời BTC cung thỉnh ĐĐ. Thích Thiện Xuân quang lâm thyết giảng.
Chương trình Tu Học khóa thứ 50 như sau:
- 05h30': Phật tử vân tập
- 06h00': Điểm Tâm sáng
- 06h45': Sinh hoạt
- 07h15': Khai khóa tu
- 07h30': Trì Đại Bi Thần chú, Đảnh Lễ - Kinh hành niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm
- 09h00': Pháp thoại - ĐĐ. Thích An Quang
- 11h15': Thọ Trai 
- 12h00': Chỉ Tịnh 
- 13h15': Thức chúng
- 13h30': Thời khóa buổi chiều
- 14h00': Pháp thoại - ĐĐ. Thích Thiện Xuân 
- 15h30': Tụng kinh Phổ Môn 
- 16h30': Hồi hướng
- 17h00': Sinh hoạt cuối khóa
- 17h15': Dùng chiều và kết thúc ngày tu
BTC xin thông báo và kính mời quý hành giả tu học về tham dự khóa tu học.
BTC

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 45

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 45 VÍA BỒ TÁT

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 45 VÍA BỒ TÁT TỐT