thuyết pháp phật giáo Năm Tuất Nói Chuyện Con Chó - ĐĐ. Thích Lệ Minh

Đại đức. Thích Lệ Minh thuyết pháp phật giáo chủ đề " Năm Tuất Nói Chuyện Con Chó "  tại Chùa Minh Hiệp - Suối Cát - Đồng Nai . Trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 49 .  Ngày 04/3/2018 nhằm ngày 17/01/ Mậu Tuất .