Thuyết pháp phật giáo Pháp Môn Niệm Phật Của Tịnh Độ - HT Thích Giác Quang

Hòa Thượng. Thích Giác Quang thuyết pháp phật giáo chủ đề " Pháp Môn Niệm Phật Của Tịnh Độ "  tại Chùa Minh Hiệp - Suối Cát - Đồng Nai . Trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 49 .  Ngày 04/3/2018 nhằm ngày 17/01/ Mậu Tuất  .  Ngày 01/12/2017 nhằm ngày 14/10 Đinh Dậu