CHÙA MINH HIỆP TỔ CHỨC LỄ DƯỢC SƯ KỲ AN

Tối qua ( Rằm tháng giêng ), Chùa Minh Hiệp đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Dược Sư Kỳ An  với sự tham gia của rất đông Phật tử.

Dược Sư Kỳ An đầu năm cũng là một trong những nét đẹp văn hóa tâm linh của người con Phật nhằm mong cầu một năm mới mọi việc được bình an, cũng như cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến những người thân trong gia đình.

Tối qua, khá đông Phật  đã vân tập về Chùa, thành tâm dâng lên những lời ước nguyện tốt lành. Đúng 19h00, Đại Đức Thích An Quang cùng chư Tăng quang lâm đàn tràng, niêm hương bạch Phật, cùng đại chúng đọc thời kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức  và nguyện cầu đất nước thái bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi Đại Lễ Dược Sư Kỳ An

chùa đồng nai cho bạn ấm tình người

chùa đồng nai cho bạn giúp đời vui vẻ

chùa đồng nai cho bạn bình an

chùa đồng nai cho bạn lạc thiện

chùa đồng nai cho bạn chánh tâm

chùa đồng nai cho bạn giúp người

chùa đồng nai cho bạn đời bình an

chùa đồng nai cho bạn giúp đời lạc thiện

chùa đồng nai cho bạn giúp đời chánh tâm

chùa đồng nai cho bạn giúp đời giúp người

chùa đồng nai cho bạn giúp đời an bình

chùa đồng nai cho bạn giúp đời phúc đức

chùa đồng nai cho bạn giúp đời hành lạc

chùa đồng nai cho bạn giúp đời hạnh phúc

chùa đồng nai cho bạn giúp đời ấm áp

chùa đồng nai cho bạn giúp đời phát triển tốt

chùa đồng nai cho bạn giúp đời hạnh huệ

chùa đồng nai cho bạn giúp đời tươi mới

chùa đồng nai cho bạn giúp đời an lành

chùa đồng nai cho bạn giúp đời phúc đức hơn

chùa đồng nai cho bạn giúp đời tái sinh hơn

chùa đồng nai cho bạn giúp đời lành lặng