SÁM HỐI DIỆT TỘI ĐẦU XUÂN MẬU TUẤT

SÁM HỐI DIỆT TỘI ĐẦU XUÂN MẬU TUẤT

CMH – Hôm nay 14 tháng giêng năm  Mậu Tuất lễ sám hội diệt tội, kỳ sám hối đầu tiên của năm Mậu Tuất.

Trong không khí sắc xuân vẫn còn đọng lại trong mỗi người, với ý niệm một năm mới an lành. Mặc dù tất cả mọi đều bộn bề công việc đồng áng sau những tháng ngày vui xuân đón tết nhưng vẫn cố gắng về chùa đảnh lễ sám hối cầu diệt tội và cầu nguyện bình an cho một năm mới được an lành.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ sám hối

chùa đồng nai cho bạn giúp đời vui vẻ

chùa đồng nai cho bạn giúp đời

chùa đồng nai cho bạn lạc thiện

chùa đồng nai cho bạn chánh tâm

chùa đồng nai cho bạn giúp người

chùa đồng nai cho bạn giúp đời chánh tâm

chùa đồng nai cho bạn giúp đời an bình

chùa đồng nai cho bạn giúp đời hành lạc