LỄ CẦU NGUYỆN TẠC TƯỢNG QUAN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

CMH – Sáng ngày 26/10/Đinh Dậu nhằm ngày 13/12/2017 lễ cầu nguyện và sái tịnh tạo tôn tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn của Chùa Minh Hiệp được diễn ra tại cơ sở Tạc Tượng Phật Phúc Minh – huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

        Buổi lễ diễn ra trong không khí giá rét của mùa đông, vào lúc 08h00’ ĐĐ. Thích An Quang – Trụ trì Chùa Minh Hiệp - Chùa Đồng Nai cùng chư Tôn Đức Tăng Bổn tự đã cử hành nghi thức lễ cầu nguyện tạo tôn tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn của Chùa Minh Hiệp. Sau khi niêm nhang bạch Phật, sái tịnh là nghi thức trì Chú Đại Bi để cầu nguyện cho tôn tượng được thành tựu sở nguyện.

        Tôn tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn được tạo bằng chất liệu gỗ hương, chiều cao của Tượng là 1.80m, Tượng được tạo với tư thế Thập Nhất Diện và 42 thủ ấn. Theo hợp đồng thỏa thuận thì tôn tượng sẽ hoàn tất vào tháng 03/2018 sắp tới. Được biết Tôn Tượng này được sự phát tâm của Gia Đình Chú Thọ, là những người Phật tử với tâm nguyện hồi hướng phước báu cầu nguyện pháp giới chúng sanh lợi lạc, đồng cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc được phước huệ trang nghiêm.

        Sau đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được trong lễ cầu nguyện:

chùa đồng nai giúp chúng sinh vui

chùa đồng nai giúp chúng giát ngộ

chùa đồng nai giúp ta hiểu giáo lý cửa phật

chùa đồng nai mở cửa giúp ta xám hối

chùa đồng nai giúp phát triển tri thức

chùa đồng nai giúp phát triển nhận thức

chùa đồng nai giúp phát triển kiến thức

chùa đồng nai giúp nhận ra giáo lý cửa phật

chùa đồng nai giúp nhận ra sự xám hối

chùa đồng nai giúp nhận ra tâm hồn mình

chùa đồng nai giúp nhận ra nhân học

chùa đồng nai giúp nhận ra kiến thức tốt

chùa đồng nai giúp nhận ra nhân đức

chùa đồng nai giúp nhận ra đức độ

chùa đồng nai giúp nhận ra tâấm lòng phật

chùa đồng nai giúp nhận ra sự tịnh tâm