thuyết pháp phật giáo Quan Âm Thị Kính - ĐĐ.Thích Thiện Tuệ

Đại đức .Thích Thiện Tuệ thuyết giảng chủ đề " Quan Âm Thị Kín " tại Chùa Minh Hiệp Xã Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai . Ngày 05/10/2017, nhằm tối ngày 17/9/Đinh Dậu