Khóa Tu Một Ngày An Lạc Lần Thứ 20 - Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát Tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai

CMH - Hôm nay ngày 31/10/2015 nhằm ngày 19/09/Ất Mùi, 150 hành giả về tham dự Khóa Tu MNAL lần thứ 20 cũng là Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara) tại Chùa Minh Hiệp. Từ lúc 05h30' các Phật tử đã vân tập, Đúng 06h00' là thời điểm tâm sáng. Vào lúc 06h45' ĐĐ. Thích An Quang sinh hoạt sách tấn các hành giả trước khi bước vào khai khóa.

Chư Tôn Đức Tăng Niêm nhang bạch Phật khai khóa

07h15' bắt đầu niêm nhang bạch Phật khai khóa, sau sau đó toàn thể Đại chúng bắt đầu trì niệm thần chú đại bi. Sau thời khóa đại bi toàn thể hành giả dược chư tôn thiền đức Tăng hướng dẫn đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm xen vào đó là kinh hành niệm danh hiệu Bồ tát. Đúng 08h30' TT. Thích Minh Thành - UV Ban Hoằng Pháp TW GHPG VN, Trưởng Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật giáo TP. Cần Thơ, Trụ Trì Chùa Bửu Liên Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ sẽ quang lâm pháp tòa thuyết pháp. Bài Pháp thoại chủ đề: "Sống Trong Trái Tim Của Bồ Tát Quán Thế Âm"  TT Giảng sư đã giúp các hành giả cảm nhận sâu hơn về hạnh nguyện từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Kết thúc thời pháp thoại trong niềm hỷ lạc, toàn thể đạo tràng như được tưới tẩm thêm hơi ấm tình thương.

  1. Thích Minh Thành quang lâm thuyết giảng

 

09h45' các hành giả tiếp tục thời khóa tu học và tiếp tục đảnh lễ Bồ tát. 11h15' các hành giả dược chư tôn đức Tăng kinh hành dẫn về trai đường để tham dự thời khóa thọ trai, 11h45' các hành giả kinh hành về giảng đường và kết thúc thời khóa tu học buổi sáng.

13h15' sau sau sự bình yên của giờ chỉ tịnh, 3 hồi kiểng vang lên đánh thức các hành giả để tiếp tục thời khóa buổi chiều. Vào buổi sáng các hành giả đã đảnh lễ được 400 lễ vì vậy nên buổi chiều các hành giả chỉ còn 100 lễ nữa. Sau khi lễ phật xong các hành kinh hành niệm danh hiệu Bồ Tát sau đó tụng thời kinh Phổ Môn nhằm ôn lại hạnh nguyện của Bồ Tát trong Phổ Môn Phẩm.

Đảnh lễ Ngũ Bách Danh

 Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai.

15h15' Các hành giả được cung đón ĐĐ. Thích Trí Nhẫn quang lâm pháp tòa bố thí thời pháp thoại buổi chiều. Với chủ đề: "Ý Nghĩa Bồ Tát Quán Thế Âm Trong Phẩm Phổ Môn", ĐĐ Giảng Sư đã giúp quý Phật tử hiểu rõ hơn về các ý trong kinh Phổ Môn nêu. Như chúng ta biết chư tổ từng nói: "y kinh liễu nghĩa tam thế phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết". Trong kinh Phổ Môn chúng ta thường nghe "cầu sanh con trai được con trai, cầu sanh con gái được. con gái..." nhưng qua bài pháp thoại các Phật tử hiểu rõ hơn về triết lý trong kinh dạy và cần phải tu tập theo kinh như thế nào.

Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai.

16h30' kết thúc thời Pháp thoại là nghi thức hồi hướng khóa tu và sau đó ĐĐ. Thích An Quang sinh hoạt cuối khóa và tặng quà của BTC đến các hành giả nhân khóa tu lễ hội Quán Thế Âm. 17h00' các hành giả tiến về trai đường để thọ Dược Thạch và kết thúc một ngày tu tràn đầy an lạc. Sau đây là những hình ảnh của Khóa Tu MNAL lần thứ 20:

Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát diển ra tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai.

 Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát tổ chức tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai.Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát tổ chức hoạt động tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai.khóa tu một ngày an lạc tổ chức hoạt động tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai.khóa tu một ngày an lạc tổ chức tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai.khóa tu một ngày an lạc diển ra tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai.khóa tu một ngày an lạc ở tại Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai.khoa tu mot ngay an lac lần 20 tổ chức tại chùa ở đồng nai2831118