NẾP SỐNG GIẢN DỊ

Muốn an lạc cần sống đời giản dị. Đây là nếp sống mà chư Hiền Thánh thường trang bị cho mình trong giai đoạn tu tập. Ăn vừa đủ no, mặc vừa ấm kín, ngủ vừa đủ giấc, ở không cao sang, biết đời là cõi tạm, và tùy duyên san sẻ...

Nếp sống giản dị giúp hành giả ít bận rộn, không lệ thuộc vào vật chất, nên tâm rỗng rang nhẹ nhàng, thanh thản, trí tuệ phát sáng, đạo đức tăng trưởng. Bên ngoài càng giản dị thì nội tâm càng trong sáng. Nếu chỉ lo trau chuốt bên ngoài, thiếu sự tu tập thì phiền não phát sanh, đạo đức sa sút... Đức Phật thường ví như cây có cành lá quá nhiều nhưng gốc rễ không sâu, không đủ sức chóng chọi với gió mưa sẽ dễ ngã đổ.

chùa đồng nai giúp đời lành lặng

Thời Phật còn tại thế, đời sống của đức Phật và Tăng đoàn vô cùng đơn giản. Mỗi vị chỉ có ba y, một bát đi khất thực. Khi Phật nhập diệt, y bát được trao truyền lại cho Tôn giả Đại Ca Diếp kế thừa sự nghiệp của Phật. Ngài là người tu theo hạnh đầu đà khắc khổ, sống đơn giản tột cùng.. Và chỉ có những ai biết sống đơn giản mới phát huy được tâm linh và giữ gìn được Chánh Pháp...

Người sống đời giản dị ngoại cảnh ít chi phối, tâm ít dao động, sự chấp ngã bớt dần nên phiền não cũng vì thế vơi đi. Càng xa hoa cầu kì, thì bản ngã càng lớn khó mà sáng đạo

Hễ ngã chấp càng to

Càng gây nhiều tai họa

Dễ đụng chạm với người

Dễ gây nhiều tội lỗi