KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 45 - LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC LẦN THỨ 45 - LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
Vào Chủ Nhật ngày 05/11/2017 nhằm 17/09/Đinh Dâu theo lịch tu học là Khóa Tu MNAL - Lần thứ 45. Nhân khóa khóa tu tháng 09 này BTC sẽ cho quý hành giả tu học đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm theo Ngũ Bách Danh. Đồng thời BTC cung thỉnh ĐĐ. Thích Thiện Tuệ quang lâm thyết giảng.
Chương trình Tu Học khóa thứ 45 như sau:
- 05h30': Phật tử vân tập
- 06h00': Điểm Tâm sáng
- 06h45': Sinh hoạt - ĐĐ. Thích An Quang
- 07h15': Khai khóa tu
- 07h30': Trì Đại Bi Thần chú
- 08h00': Đảnh Lễ - Kinh hành niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm
- 11h15': Thọ Trai 
- 12h00': Chỉ Tịnh 
- 13h15': Thức chúng
- 13h30': Thời khóa buổi chiều
- 14h00': Pháp thoại - ĐĐ. Thích Thiện Tuệ 
- 15h30': Tụng kinh Phổ Môn 
- 16h30': Hồi hướng
- 17h00': Sinh hoạt cuối khóa
- 17h15': Dùng chiều và kết thúc ngày tu
BTC xin thông báo và kính mời quý hành giả tu học về tham dự khóa tu học.
BTC