HIỂU VỀ CÁI ĐẸP

Hoa hậu đi lễ chùa, gặp một chú tiểu đang quét lá. Cô liền tới gần chú tiểu, kiêu hãnh hỏi:

- Tôi là hoa hậu, chú có thấy tôi đẹp không?

Chú tiểu nhẹ nhàng đáp:

- Thưa cô có cả hàng ngàn vạn người còn đẹp hơn rất nhiều.

Nghe nói thế cô gái mở tròn đôi mắt đáp

  • Hoa hậu là người đẹp nhất trong những người đẹp rồi. Chú nói thử xem những người đẹp hơn tôi như thế nào?

chùa ở đồng nai giúp phát triển nhận thức

Chú tiểu đáp:

- Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp

- Ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp

- Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp

- Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng thì giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp

- Phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp cho người cô quả, cúng dường chư tăng ni đó là tâm hồn đẹp.

- Thấy người ta lâm nguy, sợ hãi nói lời an ủi, giúp đỡ là ngôn ngữ đẹp

- Tánh nết đoan chính ko một tà niệm nảy sinh đó là ý đẹp.

- Thấy người ta u tối, ko hiểu biết mà khai mở trí tuệ, cho học hành đó là trí tuệ đẹp

- Phá vỡ vô minh, hướng dẫn chúng sinh vào con đường an vui, giải thoát đó là cái đẹp tối thắng mà các cõi trời phải tán thán.

Còn cái đẹp của hoa hậu là cái đẹp bên ngoài, sớm nở tối tàn, xoay vần trong vòng sinh tử luân hồi, ngầm chứa đau khổ.