THÔNG BÁO: KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC - LẦN THỨ 41

Chủ nhật ngày 09/07/2017 Nhằm ngày 16/06/Đinh Dậu sẽ diễn ra Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 41 - Kỷ niệm Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhân khóa tu này các hành giả sẽ sám hối đảnh lễ Ngũ Bách Danh kỷ niệm Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhân khóa tu này BTC sẽ cung thỉnh ĐĐ. Thích Tuệ Nhật quang lâm Thuyết giảng.
* CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC 
- 05h30': Hành giả vân tập
- 06h00': Điểm Tâm 
- 06h45': Sinh hoạt nội quy
- 07h00': Khai khóa 
- 07h30': Sám Hối Ngũ Bách Danh 
- 08h30': Pháp thoại - ĐĐ. Thích Tuệ Nhật chủ giảng
- 09h30': Sám Hối Ngũ Bách Danh - kinh hành niệm Phật 
- 11h15': Thọ Trai 
- 12h00': Chỉ Tịnh 
- 13h15': Thức chúng
- 13h30': Sám Hối Ngũ Bách Danh - kinh hành niệm Phật 
- 15h30': Tụng kinh Phổ Môn 
- 16h30': Hồi hướng - Sinh Hoạt 
- 17h00': Dược thực - kết thúc ngày tu.
Thay mặt BTC chúng tôi xin trân trong kính thông báo và mời quý hành giả về tham dự khóa tu học.