AN LẠC TRONG PHIỀN NÃO

Tâm chúng ta luôn đầy phiền não. Những phiền não này thường đem đến cho chúng ta đau khổ. Phiền não như những sợi dây thừng thắt gút chúng ta. Với những thắt gút này, tâm chúng ta không thể rộng mở và chúng ta rất đau khổ. Khổ đau này đến từ chính chúng ta, chẳng phải bởi người khác mang tới. Nó thực sự xuất phát từ cách chúng ta nhìn nhận sự vật.

chùa ở đồng nai giúp đời hạnh phúc

Ví dụ, khi người ta khiển trách hoặc thậm chí vu khống chúng ta, thì chúng ta có khuynh hướng phản ứng với cảm xúc tiêu cực. Nhưng nếu thay vì đó chúng ta biết coi những lời nói này như là sự học hỏi thì chúng ta có thể còn thấy biết ơn những lời khiển trách hay vu khống này. Lòng biết ơn này có thể cởi mở tấm lòng của chúng ta, để cho các thắt gút nội tâm không còn khởi lên nữa.

Chúng ta luôn luôn có thể học hỏi nơi người khác. Mọi thứ xung quanh chúng ta đều là những tấm gương tốt hoặc xấu. Các “gương xấu” cũng là những vị thầy chỉ dẫn cho chúng ta thấy cái gì là sai và cách để tránh không phạm phải. Nếu chúng ta có thể nhìn mọi người theo nhãn quan như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy một cảm giác tôn trọng và biết ơn đối với tất cả mọi người.

chùa ở đồng nai giúp đời ấm áp

Đây là những nguyên tắc rất đơn giản. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực tâm thực hành chúng trong cuộc sống hàng ngày của mình, giữ cái tâm muốn học hỏi và nhìn mọi sự việc với nhãn quan trên, thì chúng ta sẽ có thể vượt qua phiền não. Thực tập đơn giản này không thôi cũng có thể đem đến cho chúng ta nhiều trưởng thành tâm linh và tỉnh giác.

Pháp Sư Chứng Nghiêm