thuyết pháp phật giáo Tu Là Cội Phúc - Thượng tọa .Thích Bửu Chánh

Mời Qúi vị đón xem thuyết pháp phật giáo . Thượng tọa .Thích Bửu Chánh thuyết giảng chủ đề “ Tu Là Cội Phúc " tại Chùa Minh Hiệp - Đồng Nai - Khóa tu một Ngày An Lạc lần thứ 40 . Ngày 11/06/2017 nhằm ngày 17/05/ Đinh Dậu