Cúng Dường Hơn 400 Vị Tăng Ni Tại Trường Phật Học Tỉnh Đồng Nai

Chủ Nhật ngày 20/09/2015 (nhằm ngày 08/08/Ất Mùi) Phái  đoàn Chư Tăng và Phật tử Chùa Minh Hiệp đã đến tại các cơ sở trường TCPH tỉnh Đồng Nai phát tâm cúng dường trai tăng và trợ duyên chư Tăng Ni tu học.

1

 Dẫn đầu do ĐĐ. Thích An Quang  làm trưởng đoàn, tháp tùng có Tăng chúng bổn tự và 70 vị Phật tử. Khởi hành từ lúc 06h00' sáng và có mặt tại cơ sở Ni thuộc xã Long Phước - Huyện Long Thành vào lúc 07h30', Đối trước Tam Bảo và gần 200 Ni chúng ĐĐ. Thích An Quang tác bạch cúng dường Tam Bảo và hiện tiền chư Ni. Thay mặt toàn thể Ni chúng Ni Sư Thích Nữ Thuần Ẩn gởi lời tri ân đến Đại Đức và Tăng chúng đã thương tưởng chư Ni và phát tâm trợ duyên chư Ni tu học.

 cúng dường trai tăng tại chùa Minh hiệp tỉnh đồng nai

Sau khi cúng dường xong chư Tăng và Phật tử tham quan quang cảnh của ni chúng tu học. 08h30' Đoàn rời cơ sở Ni để đến Viện Chuyên Tu để tham quan và thăm TT. Thích Thiện Thuận. 09h30' rời Viện Chuyên Tu để về tại cơ sở Tăng thuộc Xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa.

cúng dường trai tăng tại chùa ở đồng nai

 10h45' tác bạch cúng dường trai Tăng. Thay mặt Ban Giám Hiệu, Ban Điều Hành Trường TCPH Đồng Nai, TT. Thích Nguyên Liên - Giám Luật kiêm Giáo Thọ Sư thọ nhận cúng dường. Trong lời đạo từ TT. Thích Nguyên Liên tán thán công đức của ĐĐ Trú trì và Tăng chúng cùng toàn thể đạo tràng Phật tử Chùa Minh Hiệp,  TT Giám Luật đã ôn lại những kỷ niệm của thời học tăng và ghi nhận nhưng công đức của ĐĐ Trú trì, đồng thời TT Giám Luật nhắc đến tình thầy trò trong niềm hoan hỷ.

tại các cơ sở trường TCPH tỉnh Đồng Nai phát tâm cúng dường trai tăng

ĐĐ. Thích An Quang làm trưởng đoàn tỉnh Đồng Nai phát tâm cúng dường trai tăngĐĐ. Thích An Quang tác bạch cúng dường Tam Bảo tỉnh đồng naiTăng chúng đã thương tưởng chư Ni tỉnh Đồng Nai phát tâm cúng dường trai tăngvà phát tâm trợ duyên chư Ni tu học tỉnh Đồng Naicúng dường trai tăng chùa Minh hiệp tỉnh đồng naiphật tử cùng các thầy taị chùa minh hiệp tỉnh Đồng Nai phát tâm cúng dường trai tăngQuang cảnh cúng dường trai tăng tại chùa Minh hiệp tỉnh đồng naiphật tự phát tâm cúng dường trai tăng tại chùa Minh hiệp tỉnh đồng naichùa minh hiệp đồng nai cúng dường trai tăngphật tử cùng các thầy taị chùa minh hiệp tỉnh Đồng Nai phát tâm cúng dường trai tăngtỉnh Đồng Nai phát tâm cúng dường trai tăng cùng các thầytỉnh Đồng Nai phát tâm cúng dường trai tăng cùng các tăng nitỉnh Đồng Nai phát tâm cúng dường trai tăngtỉnh Đồng Nai phát tâm cúng dường trai tăng cho mội ngườitỉnh Đồng Nai phát tâm cúng dường trai tăng cho mội người tỉnh Đồng Nai phát tâm cúng dường trai tăng cho mội người chua dong naitỉnh Đồng Nai phát tâm cúng dường trai tăng cho mội người chua o dong nai26.jpg27.jpg