Khóa Tu Một Ngày An Lạc Lần Thứ 17 - Lễ Hội Quán Thế Âm - Đại Lễ An Vị Hoàn Nguyện Giảng Đường tại chùa Đồng Nai

CMH - Sáng chủ nhật ngày 02.08.2015 (nhằm ngày 18.06 năm Ất Mùi), 300 Phật tử đã vân tập về tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc (MNAL) lần thứ 17, Lễ Hội Quán Thế Âm, An vị Phật - hoàn nguyện giảng đường tại Chùa Minh Hiệp.

1 ĐĐ. Thích An Quang Trưởng BTC sinh hoạt nội quy khóa tu tại chùa đồng nai

Hành giả vân tập về tham dự khóa tu MNAL lần thứ 17

Đến chứng minh và tham dự có HT. Thích Thiện Cảnh - Phó BTS Phật giáo Huyện; TT. Thích Thông Nguyên - viện chủ chùa, trụ trì Thiền Quang Tự; TT. Thích Thiện An - Trụ trì chùa Tiên Hưng, TP. Hồ Chí Minh; cùng quý chư tôn thiền đức trú xứ trên địa bàn huyện. Vào lúc 06h30' ĐĐ. Thích An Quang thay mặt BTC thông qua nội quy và nhắc nhở các hành giả tinh tân tu học trong một ngày, đồng thời ĐĐ cung nhấn mạnh sự thành tựu được giảng đường tu học này đều nhờ sự gia ân của Tam Bảo và đức Bồ Tát Quán Thế Âm và do sự nỗ lực tu học của chư Tăng và các hành giả tu MNAL. ĐĐ hy vọng trong tương lại Ngôi Chùa Minh Hiệp sẽ khang trang hơn nữa.

 2 Niêm nhang bạch phật khai khóa tu tại chùa đồng nai

ĐĐ. Thích An Quang Trưởng BTC sinh hoạt nội quy khóa tu

Sau thời sinh hoạt nội quy khóa tu, 07h15', toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung kính niêm nhang khai khóa để bắt đầu ngày tu học. Nhân kỷ niệm lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm, toàn thể đạo tràng phát tâm tu học tưởng nhớ ân đức của Ngài. Sau khi niêm nhang bạch Phật khia khóa là thời trì 21 biến Đại bi thần chú. Kết thúc thời trì chú Đạo tràng thành tâm đảnh lễ Ngũ Bách Danh.

Niêm nhang bạch phật khai khóa tu

Trì chú đại bi

Đảnh Lễ Ngũ Bách Danh

Kinh hành niêm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm

3 Trì chú đại bi tại chùa đồng nai

10h30' toàn thể Đạo tràng cung đón chư tôn Hòa Thượng, Chư Thượng tọa, Đại Đức Tăng quang lâm giảng đường thiết lễ An vị tôn tượng Tây Phương Tam Thánh và khai giảng giảng nơi giảng đường mới. Sau khi lễ an vị xong HT. Thích Thiện Cảnh có bài pháp thoại ngắn chia sẻ về những thành tựu Phật sự tại bổn tự và tán thán công đức của Chư Tăng và tán thán công đức của quý Phật tử hộ trì, đồng thời HT cung nhắc nhở các Phật tử phải nỗ lực tu học khi về Chùa Minh Hiệp tham dự khóa tu.

Chư Tôn Hòa Thượng Quang Lâm An vị

Lễ An Vị Phật

4 Đảnh Lễ Ngũ Bách Danh tại chùa đồng nai

  1. Phó BTS chia sẻ bài pháp thoại với chủ đề: "Sự thành tựu Phật sự"

12h00' Các hành giả tu học kinh hành về trai đường thọ trai trong sự trang nghiêm hoan hỷ. Đến 13h30' đại chúng thức chúng và tiếp tực đảnh lễ Ngũ Bách Danh cho hoàn mãn. 14h45' sau khi kết thúc thành tựu khóa lễ Ngũ Bách Danh toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung đón TT. Thích Nguyên Hạnh - UV Ban Hoằng Pháp TW, Chánh Văn Phòng Ban Hoằng Pháp THPG Tp. Hồ Chí Minh, Trú xứ Chùa Giác Lâm, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh quang lâm bố thí Pháp thoại. Trong niềm hoan hỷ nhân khóa tu, lễ an vị Phật, khai giảng đường, Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm TT. Thích Nguyên Hạnh thuyết bài pháp thoại chủ đề: "Sự Gia Trì Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm". Trong bài pháp thoại TT nhân mạnh trên con đương tu hành hoằng hóa nói chung và sự thành tựu giảng đường mới ngày hôm nay chắc chắn là nhờ sự gia trì lực của Bồ Tát Quán Thế Âm. TT sách tấn quý phật tử hãy nỗ lực tu học vì năng lực gia trì của Bồ tát sẽ không bỏ rơi chúng ta.

5 Kinh hành niêm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa đồng nai

  1. Thích Nguyên Hạnh thuyết pháp

Trong suốt 1 giờ 30 phút thuyết giảng với chất giọng nhẹ nhàng cùng phong thái truyền đạt chậm rãi, TT. Thích Nguyên Hạnh đã giúp hành giả khóa tu hiểu rõ về đường hướng tu tập và sự nhiệm màu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Kết thúc thời pháp thoại trong niềm hân hoan hỷ lạc.

Lúc 16h15' toàn thể đạo tràng tiếp tục trì tụng kinh Phổ Môn, niệm danh hiệu Bồ Tát và đảnh lễ 12 lời nguyện sau hồi hướng bế mạc, phát địa pháp thoại của khóa tu lần trước và sinh hoạt cuối khóa tu. 17h30' kết thúc một ngày tu học trong niềm hân hoan hỷ lạc...!

6 Chư Tôn Hòa Thượng Quang Lâm An vị tại chùa đồng nai7 Lễ An Vị Phật tại chùa đồng nai8 HT. Phó BTS chia sẻ bài pháp thoại với chủ đề: 9 Hành giả vân tập về tham dự khóa tu MNAL lần thứ 1710 hoàn nguyện giảng đường tại Chùa Minh Hiệp chùa tại đồng nai11. 300 Phật tử đã vân tập về tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc12. kỷ niệm lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm14. thành tựu Phật sự tại bổn tự và tán thán công đức của Chư Tăng