Tiến Hành Xây Dựng Giảng Đường Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai

Sau 1 tuần xuống móng, hôm nay Chùa Minh Hiệp dang giai đoạn đổ chân đế trụ ximen. Được sự thiết kế và giám sát của Kỹ Sư Trần Khoa Danh thuộc công ty Xây dựng và thiết bị giáo dục tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Bản vẽ thiết kế công trình giảng đường Chùa Minh Hiệp đã cho đưa vào thi công. Dự trù kinh phí cho hạng mục Giảng đường là 3 tỷ VND, Tổng diện tích 1 trệt, một lầu và mái lợp ngói gồm 780m2

 Tiến Hành Xây Dựng Giảng Đường Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai

Tiến Hành Xây Dựng Chùa Minh Hiệp Tỉnh Đồng Nai

Tiến Hành Xây Dựng Giảng Đường Chùa Tỉnh Đồng Nai

Tiến Hành Xây Chùa ở Đồng Nai

Tiến Hành Xây Chùa Tỉnh Đồng Nai