Pháp Hội Đại Bi Thần Chú Phóng Sanh Tu Phước Tân Xuân

Ngày 13/01/Ất Mùi nhằm ngày 03/03/2015 Tại Chùa Minh Hiệp tổ Chức "Pháp Hội Đại Bi Thần Chú Phóng Sanh Tu Phước Tân Xuân".

Đàn tràng Đại Bi đã quy tụ 180 Phật tử tham dự, dịp này Chùa Minh Hiệp tổ chức phóng sanh 300kg cá tại hồ Núi Le, huyện Xuân Lộc.

Với tinh thần tu phước kỳ nguyện quốc thới dân an và hồi hướng công đức cho hàng Phật tử. Pháp hội tổ chức trì tụng 108 biến Đại Bi thần chú, Đàn tràng lần đầu tiên này diễn ra rất trang nghiêm và thanh tịnh. Sau dây là những hình ảnh của Pháp Hội:

1 Pháp Hội Đại Bi Thần Chú Phóng Sanh Tu Phước Tân Xuân chùa ở đồng nai 2 Pháp Hội Đại Bi tại chùa ở đồng nai2 Pháp Hội Đại Bi tại chùa ở đồng nai SỬA XÓA8 phap hoi dai bi than chu phong sanh o chua dong nai4 Pháp Hội Đại Bi Thần Chú Phóng Sanh ở chùa đồng nai9 phap hoi dai bi phong sanh tai chua dong nai5 phap hoi dai bi than chu phong sanh tai chua dong nai10 phap hoi dai bi than chu phong sanh tai chua o dong nai6 phap hoi dai bi than chu phong sanh tai chua ở dong nai11 phap hoi dai bi than chu tai chua dong nai7 phap hoi dai bi than chu tai chua dong nai

12 phap hoi dai bi than chu chua dong nai

13 phap hoi dai bi chua dong nai